Abonnement

Administratiekantoor betrouwbaar

Om tegemoet te komen aan de wens van de ondernemer, is het abonnementensysteem ontwikkeld.

Bij administratieve dienstverleners is het veelal maar afwachten wanneer er een factuur komt en hoeveel er dan betaald moet worden voor de verrichtte werkzaamheden.

All Counts® maakt met u vooraf een heldere afspraak over welke werkzaamheden er worden verricht, waarna op basis van de omvang van die werkzaamheden (de uitgangspunten van het abonnement) een vaste prijsafspraak met betaalregeling per boekjaar wordt aangeboden.

U weet dus vooraf, precies waar u aan toe bent.

Middels een vragenlijst wordt de omvang van de dienstverlening vastgesteld. Dit betreft zaken als:
• De gehanteerde ondernemingsvorm
• Gaan wij voor u invoeren of gaan wij uw invoer beoordelen
• Hoe vaak gaat u aanleveren en hoeveel korte besprekingen gaan wij met u hebben over de verwerkte administratie
• Hoeveel mutaties bevat uw kas, bank of giro ongeveer per boekjaar
• Hoeveel inkoopfacturen en verkoopfacturen zijn er ongeveer per boekjaar
• Het aantal aangiften en soort voor de omzetbelasting per jaar
• Wilt u periodiek een tussentijds verslag van de stand van zaken
• Wilt u (of uw bankinstelling) periodiek een debiteuren- of crediteurenlijst
• Wilt u periodiek verwerking van de afschrijvingen of salariskosten
• De onderdelen en de van toepassing zijnde boxen en het aantal aangiften voor de inkomstenbelasting
• Voor hoeveel personeel en hoe vaak wordt er salaris uitbetaald
• Heeft u vaste salarissen of worden er periodiek mutaties doorgegeven
• Het aantal aangiften en soort voor de loonbelasting per jaar
• Met welke specificaties en hoe uitgebreid zal de jaarrekening worden opgesteld
• Moeten er publicatiestukken worden opgesteld voor deponering in SBR bij de KvK of concept-notulen van de te houden aandeelhoudersvergadering

Deze onderdelen vormen de uitgangspunten van het abonnement waarop de abonnementsprijs wordt vastgesteld. Bij een gezonde onderneming zijn deze uitgangspunten natuurlijk continu in beweging. Kleine wijzigingen in de uitgangspunten hebben daarom geen invloed op de abonnementsprijs van het lopende boekjaar. Een gerust gevoel.

Vaste prijs

Als de uitgangspunten bekend zijn wordt een helder gedetailleerde specificatie van de abonnementsprijs afgegeven. De abonnementsprijs is vast gedurende het betreffende boekjaar, en zal behoudens wijzigingen van de uitgangspunten of bij tariefwijzigingen, voor het volgende boekjaar gelijk blijven. De abonnementsprijs geeft de belangrijkste uitgangspunten overzichtelijk weer. De specificatie bestaat uit de volgende onderdelen:
Verwerken / beoordelen financiële gegevens en besprekingen daarover
Tussentijdse rapportages, memoriaal salarissen en/of afschrijvingen
Salarisadministratie
Aangiften per soort (LB) (BTW) (VPB) (IB box 1, 2, 3)
Jaarrekening
Maatwerk
Abonnementsprijs per jaar en per maand

Op een aparte pagina worden de overige, buiten het abonnement vallende werkzaamheden, aangegeven met een prijsindicatie.
Bij All Counts® weet u van tevoren waar u aan toe bent.

Meer weten? Neem contact met ons op.