Machtigingen

Belastingdienst bezwaarschriftDoor efficiënt te werken, kunnen wij een lager tarief hanteren. Om dat te bereiken worden alle maandfacturen automatisch geïncasseerd, nadat daartoe een machtiging is afgegeven. Voor u en voor ons een gemak.
Om voor u te kunnen spreken en corresponderen met de belastingdienst, en om elektronische kopieën van uw aanslagen rechtstreeks te kunnen ontvangen van de belastingdienst, zodat wij deze tijdig kunnen beoordelen, dient u ons machtigen. Hierdoor zullen bezwaartermijnen optimaal worden benut.