Startende ondernemers

De start van uw bedrijf is bepalend voor een succesvolle toekomst. Zeker in het eerste jaar legt u het fundament voor winst en werkplezier. Daarom is het een uitstekend idee om met All Counts® in zee te gaan. Met onze starters-diensten kunt u uiteindelijk zonder zorgen van start gaan. En met onze ervaring, expertise en ondersteuning kunt u ook daarna gericht bouwen aan een gezonde, winstgevende onderneming.

Ondernemingsplan

Uw droom is een idee geworden. Dan komt het omzetten van uw idee in een concreet plan. Uw visie moet u vertalen naar concrete cijfers. Zodat u zelf weet waar u staat. Maar ook de betrokken partijen, zoals eventuele aandeelhouders of een bank. Om dit te bereiken, ondersteunen wij u met plezier bij het maken van uw ondernemingsplan. Betrokken en zonder poeha. Concreet en realistisch.

Financieringsplan

Sommige dromen hebben geld nodig om werkelijkheid te worden. Dat is nu eenmaal de realiteit. Voor het krijgen van een financiering, is een aantal zaken van groot belang. Voorop staat een sluitend, aantrekkelijk financieringsplan. Vanuit verschillende oogpunten lichten wij de situatie door, op financiële haalbaarheid. Zo houdt u met All Counts® altijd vaste grond onder de voeten. Desgewenst treden wij op als uw financieel woordvoerder bij banken of financiers. Samenwerking en betrokkenheid staan bij onze dienstverlening voorop.

Verzekeringen

Het starten van een eigen bedrijf betekent meestal het einde van het werken in loondienst. Het is goed om dan na te gaan wat hiervan de consequenties zijn. Een ondernemer is gebaat bij continuïteit. Heeft u al eens nagedacht wat er met uw onderneming gebeurt bij brand, waterschade of inbraak? Of wat blijft er over van uw inkomen als u ziek wordt of erger, een ongeluk krijgt? De overheid trekt zich op het gebied van sociale verzekeringen steeds verder terug. Tegenwoordig is zelfs uw AOW is niet meer zeker op de datum dat u met pensioen wilt gaan… Alle reden om u uitvoerig te laten informeren door een specialist. Wij kennen uw onderneming, uw risico’s en uw wensen. En staan u dus ter zijde bij het maken van uw keuzes.

Vergunningen

Als u een bedrijf begint kan het zijn dat u een aantal vergunningen nodig heeft. Deze slag met de bureaucratie nemen wij met plezier van u over. Wij hebben de weg naar het juiste loket al vele keren bewandeld. De procedures zijn voor ons gesneden koek. Wij maken alles voor u op tijd in orde, zonder onnodig oponthoud.

Keuze van ondernemingsvorm

De keuze van uw ondernemingsvorm is afhankelijk van vele aspecten. Deze kunnen soms complex zijn en veel vragen oproepen. Welke ondernemingsvorm past het beste bij uw plannen? Hoe minimaliseert u het ondernemingsrisico? En wat gaat dat allemaal kosten? Wij geven u de juridische en fiscale begeleiding die u nodig heeft om een goed onderbouwde keuze te maken. Desgewenst treden wij op als uw woordvoerder bij de notaris, fiscus en financiers. De door specialisten gebruikte vaktermen vertalen wij voor u in duidelijke en begrijpelijke taal.

Inschrijven bij de KvK

De meeste ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, moeten worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het gaat onder andere om de handelsnaam, vestigingsplaats en een korte omschrijving van de activiteiten van uw bedrijf. Wij regelen deze bijkomende zaken voor u. Snel en doeltreffend, zonder dat u er omkijken naar heeft.

Aanmelden bij de belastingdienst

Elke startende onderneming moet zich aanmelden bij de belastingdienst. De betreffende eenheid voor ondernemingen wenst invulling van het formulier “opgaaf gegevens startende onderneming”. De belastingdienst zal uw onderneming in hun administratie opnemen voor de aangegeven belastingsoorten. Een juiste invulling van die gegevens vraagt ervaring. All Counts® heeft die ervaring en neemt deze hobbel graag voor u. Snel en zonder nare gevolgen.